samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 01-10-2020
szukaj
szukaj
Komunikaty

Kary za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją pojazdów

2020-01-27
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r., w związku z wprowadzoną przez Sejm nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), właściciele pojazdów, którzy nie dopełnią ustawowych obowiązków związanych z rejestracją pojazdów, będą podlegać karze pieniężnej od 200 do 1.000 zł. Sankcjami objęci będą:

1. Właściciele pojazdów, którzy nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty sprzedaży. Obowiązkowi takiego zgłoszenia podlegają również osoby lub firmy, które nie rejestrowały pojazdu na siebie i sprzedały kolejnemu nabywcy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- dowód sprzedaży (umowa, faktura VAT, umowa darowizny itp.)
- pełnomocnictwo od współwłaściciela (jeśli występował).

2. Właściciele pojazdów, którzy w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu nie zgłoszą tego faktu staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zgłoszenie wiąże się automatycznie z rejestracją zakupionego pojazdu. Jednak, jeśli z różnych przyczyn, pojazd nie może zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty nabycia (np. pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych badań technicznych), samo zgłoszenie nabycia takiego pojazdu wystarczy, aby właściciel nie został obciążony karą.

Do rejestracji pojazdu zakupionego w Polsce należy przedstawić:
- oryginał dowodu własności (umowa kupna, faktura VAT, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu itp.)
- oryginały pośrednich umów przeniesienia własności (jeśli występują)
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu (jeśli była wydana)
- tablice rejestracyjne
- pełnomocnictwo od współwłaściciela (jeśli występuje).

Do wniosku o zgłoszenie nabyciu pojazdu należy dołączyć:
- dowód własności (umowa kupna, faktura VAT, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu itp.)
- pełnomocnictwo od współwłaściciela (jeśli występuje).

3. Właściciele pojazdów, którzy nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju. W tym przypadku nie ma możliwości samego zgłoszenia nabycia pojazdu. Termin 30-dniowy jest liczony łącznie dla wszystkich kolejnych nabywców. Data sprowadzenia pojazdu określana jest na podstawie deklaracji sprowadzającego. Jeżeli pojazd został sprowadzony przez inną osobę lub firmę i sprzedany kolejnemu nabywcy, data sprowadzenia pojazdu powinna znaleźć się na dokumencie sprzedaży lub oświadczeniu wydawanym przez osobę lub firmę sprowadzającą pojazd. Data sprowadzenia wpisywana jest na wniosku o rejestrację i każdy, kto był właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium UE nie zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni będzie podlegał karze. Dotyczy to również osób i firm prowadzących handel pojazdami używanymi.


Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą tylko osób lub firm, które nabyły pojazd 1 stycznia 2020 r. i później. Transakcje dokonane w 2019 r. (i wcześniej) nie będą podlegać sankcjom.


<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 18563930      online: 1
© 2019 MBEST