samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 23-09-2019
szukaj
Komunikaty

 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  

Zapraszamy na rajd rowerowy!

2019-09-05
rrowerowy1408191_(1565775665).jpg
Wszystkich chętnych zapraszamy na rajd rowerowy po gminie Wolsztyn, który dobędzie się w sobotę (7 września) – program, szczegółowa trasa wraz z regulaminem w załączeniu.  Jest to już trzecia z cyklu imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, pod wspólną nazwą „Poznaj Swój Powiat”. Jej celem jest  pokazanie walorów turystycznych naszej pięknej okolicy.

Zabiegi agrolotnicze nad lasami

2019-06-03
oprysk10419_(1554120366).jpg
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia, że w okresie od 29 kwietnia do końca czerwca 2019 roku (w zależności od pogody oraz stopnia rozwoju szkodników owadzich), będą przeprowadzone zabiegi ograniczania populacji barczatki sosnówki, brudnicy mniszki, zwójek dębowych i strzygoni choinówki przy użyciu sprzętu lotniczego.

Narodowy Dzień Zwycięstwa

2019-05-08
pomn805191_(1557319071).jpg
8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa, ustanowiony w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Z tej okazji starosta Jacek Skrobisz, przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego Janusz Mrozkowiak, burmistrz Wojciech Lis, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie Jarosław Adamczak oraz Hieronim Birk – członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, złożyli symboliczne wiązanki kwiatów w miejscach pamięci.  

Zmiana godzin pracy w starostwie!

2019-03-19
Szanownych petentów informujemy, że od 1 kwietnia br. zmianie uległy godziny pracy starostwa. 
Urząd będzie czynny: 
od poniedziałku do środy w godz. 7:30 - 15:30,  
w czwartek w godz. 7:30 - 16:30, 
w piątek w godz. 7:30 – 14:30. 

Obsługa interesantów Wydziału Komunikacji: 
od poniedziałku do środy w godz. 7:45 - 15:15, 
w czwartek w godz. 7:45 – 16:15, 
w piątek w godz. 7:45 – 14.15. 

Obsługa kasy: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 - 15:00, 
w piątek w godz. 7:30 – 14:00. 


Zmiany opłat sądowych

2019-09-20
infooo20191563344483_(1568970446).jpg

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w zakresie opłat sądowych jakie nastąpiły po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1 , dokonanych na mocy ustawy z dnia 4.7.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

Słowniczek Wyborczy 2019

2019-09-20
infooo20191563344483_(1568970100).jpg
W dniu 13 października odbędą się wybory do Sejmu RP IX kadencji i Senatu RP X kadencji. Kadencje obydwóch izb parlamentu liczone są odrębnie ze względu na to, że o ile wybory do Senatu, po jego przywróceniu, od początku, tj. od 1989 r. były w pełni demokratyczne, o tyle równocześnie przeprowadzone w 1989 r. wybory do Sejmu były  demokratyczne tylko częściowo, a jedynie wyłamanie się wyborców z ustaleń Okrągłego Stołu mających zapewnić większość przedstawicielom PZPR i stronnictw satelickich przyniosło ogromne zwycięstwo jednolitego wówczas bloku Solidarności i uruchomiło proces zasadniczej transformacji ustrojowej. W pełni demokratyczne wybory do Sejmu odbyły się, w rezultacie, dopiero w 1991 r. – i od tego roku liczone są kolejne kadencje tej Izby.  

Zmiany w aktach prawnych

2019-09-20
paragraf19_(1560754805).jpg
2019-09-20 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 t.j.)
· 2019-09-20 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 t.j.)
· 2019-09-20 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 256 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496)
· 2019-09-20 - Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192)
· 2019-09-20 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 t.j.)
· 2019-09-20 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.)
· 2019-09-20 - Ustawa o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1452 t.j.)· 2019-09-21 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1804)
· 2019-09-21 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1154 t.j.)
· 2019-09-21 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2032)
· 2019-09-21 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 702 t.j.)

W krainie operetki

2019-09-19

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 16470796      online: 1
© 2019 MBEST