samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 18-07-2024
szukaj
szukaj
Stypendia i nagrody
Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

2022-09-14
 

Informujemy, że  Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2022/2023 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.


Kandydaci do stypendium zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie w Wydziale Edukacji, w następujących terminach:
a) do 25 września 2022 r.  – wnioski wraz z załącznikami składają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych;
b) do 20 października 2022 r. – wnioski wraz z załącznikami składają studenci i słuchacze.

 

Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie są zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim muszą składać wnioski
w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

 

Stypendium ma charakter pomocy socjalny i przysługuje :
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
-  słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
- studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

 

Stypendium jest przyznawane na rok szkolny 2022/2023. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym;
2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
a) uczniowie – 4,21 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 1),
b) studentów i słuchaczy – 4,01 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 2);
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto;
6. osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci – średni miesięczny dochód netto nie przekroczył 740,00 zł netto na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.

 

W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów wraz z wnioskiem odpowiednio dla ucznia, słuchacza i studenta i załącznikami, które powinny być załączone do wniosku (pliki do pobrania).Jeżeli chcieliby Państwo, aby wniosek przed złożeniem został sprawdzony, prosimy o wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Wydziału Edukacji, który sprawdzi wniosek pod względem merytorycznym. Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, tel. 68 384 56 28

 

pliki do pobrania:
- Informacja RODO
- Regulamin
- Druki do pobrania

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
liczba odwiedzin: 25826230
online: 1