samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 15-10-2019
szukaj
Komunikaty

Zmiany w aktach prawnych

2019-10-04
2019-10-09 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego (Dz.U. 2003 Nr 89, poz. 830)
2019-10-09 - Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 Nr 124, poz. 1302)
2019-10-09 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1478).
2019-10-10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 247)
2019-10-10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376)
2019-10-10 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 741 t.j.)
2019-10-11 - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 730)
2019-10-11 - Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2387 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 289 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 330 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 828 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o muzeach (Dz.U. z 2019 r. poz. 917 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1529 t.j.)
2019-10-11 - Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 t.j.)
2019-10-13 - Ustawa o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 729)
2019-10-13 - Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399)
2019-10-13 - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 t.j.)<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 16571857      online: 2
© 2019 MBEST