samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 21-07-2019
szukaj
Komunikaty

Zmiany w aktach prawnych

2019-06-17

2019-07-17 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 Nr 69, poz. 368)
2019-07-18 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o tachografach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480)
2019-07-18 - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2014 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 382 t.j.)
2019-07-18 - Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r. poz. 541 t.j.)
2019-07-18 - Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 t.j.)
2019-07-18 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1120 t.j.)
2019-07-18 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1581)
2019-07-18 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1618)
2019-07-19 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 Nr 142, poz. 835)
2019-07-19 - Ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 t.j.)
2019-07-20 - Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 601 t.j.)
2019-07-20 - Ustawa o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945 t.j.)

<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 16154564      online: 2
© 2019 MBEST