samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 22-05-2019
szukaj
Komunikaty

Zmiany w aktach prawnych

2019-05-07

2019-05-21 - Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 t.j.) 

2019-05-21 - Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1543 t.j.)

2019-05-21 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

2019-05-22 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109)

2019-05-22 - Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 t.j.)

2019-05-22 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372)

2019-05-23 - Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60)

2019-05-23 - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j.)

2019-05-23 - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107 t.j.)

2019-05-23 - Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 84 t.j.)


<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 15815036      online: 5
© 2019 MBEST