Informacja2019-03-13 00:00:00  
Poniżej znajdują się odnośniki do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz do informacji przestrzennej na platformach GEO-INFO i Geoportalu:


=> Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

INFORMACJA PRZESTRZENNA, DOSTĘP DO E-USŁUG


giportal

 
Dostęp do aplikacji po akutalizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego:

iKonto: https://ikonto.powiatwolsztyn.pl

iKerg 2020: https://ikerg.powiatwolsztyn.pl/

Stary iKerg: https://ikerg-old.powiatwolsztyn.pl
layout_set_logo

 

Adresy zbiorów i usług udostępnianych przez Starostę Wolsztyńskiego
 


PL.PZGiK.214 Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
Adres usługi
https://ikerg.powiatwolsztyn.pl/cgi-bin/wolsztyn

 

PL.PZGiK.5780 Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Adres usługi
https://ikerg.powiatwolsztyn.pl/cgi-bin/wolsztyn

 

PL.PZGiK.5745 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Adres usługi
https://ikerg.powiatwolsztyn.pl/cgi-bin/wolsztyn-bdot

 

PL.PZGiK.5746 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Adres usługi
https://ikerg.powiatwolsztyn.pl/cgi-bin/wolsztyn-istniejacygesut