Nagrody za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych2019-03-13 00:00:00  
Zgodnie z Uchwałą nr XI/59/2015 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 czerwca 2015 istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród dla trenerów i zawodników, w tym niepełnosprawnych za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.