Nagrody za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych2019-03-13 00:00:00  
Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/150/2020 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród dla trenerów i zawodników, w tym niepełnosprawnych za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.