Zapraszamy organizacje pozarządowe!2019-10-09 10:00:00  
23 bm. (środa) o godz. 17.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych.

Głównym tematem będą założenia do programu współpracy  w 2020 r. (w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz omówienie wytycznych do składania ofert i rozliczania sprawozdań. 
Ponieważ od tego roku będziemy pracować na internetowej platformie do obsługi realizacji zadań publicznych - Witkac.pl, podczas spotkania zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi tego programu. Serdecznie zapraszamy!