Informacja2019-10-07 11:17:00  
Wykaz czynnych i nieczynnych cmentarzy na terenie Powiatu wolsztyńskiego
Autorzy opracowania: Joanna Kawulak, Wojciech Rybicki
(na podstawie danych z urzędów gminnych w Przemęcie, Siedlcu i Wolsztynie)

cmentarze19

Gmina Przemęt
 1. Bucz, cmentarz przykościelny, parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary (czynny)
 2. Popowo Stare, cmentarz przykościelny, parafia rzymskokatolicka  p.w. Niepokalanego Poczęcia, (czynny)
 3. Kaszczor:
  • 3a. cmentarz wiejski przykościelny, parafia rzymskokatolicka    p.w. Św. Wojciecha (nieczynny)
  • 3b. cmentarz parafialny, parafia rzymskokatolicka  p.w. Św. Wojciecha (czynny)
  • 3c. cmentarz ewangelicki (zamknięty)                 
 4. Mochy, cmentarz parafialny, parafia rzymskokatolicka  p.w. Św. M. Kolbe (czynny)
 5. Przemęt:
  • 5a. cmentarz przykościelny przy kościele  św. Andrzeja, parafia rzymskokatolicka   p.w. Św. Jana Chrzciciela (czynny)
  • 5b. cmentarz przykościelny przy kościele p.w. św. Piotra i Pawła, parafia rzymskokatolicka   p.w. Św. Jana Chrzciciela (czynny)        
 6. Siekowo, cmentarz parafialny, parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (czynny)
 7. Solec Nowy, cmentarz parafialny, parafia rzymskokatolicka Matki Boskiej    Częstochowskiej (czynny)
 8. Solec, cmentarz ewangelicki (zamknięty)
 9. Wieleń zaobrzański, cmentarz rzymsko-katolicki (nieczynny).

Gmina Siedlec
 1. Belęcin, cmentarz dworski (nieczynny)- 0,15 ha działka nr 603,
 2. Boruja, cmentarz wiejski (nieczynny)- 0,15 ha działka nr 392,
 3. Jaromierz, cmentarz wiejski (nieczynny) - 0,33 ha działka nr 434/1,
 4. Kiełkowo, cmentarz leśny (nieczynny) - 0,15 ha działka nr 223,
 5. Kopanica:
  • 5a. cmentarz wiejski (nieczynny)- 0,25 ha działka nr 681,
  • 5b. cmentarz czynny
 6. Mariankowo:
  • 6a. cmentarz parafialny (nieczynny)-0,11 ha działka nr 611,
  • 6b. cmentarz parafialny (nieczynny)- 0,42 ha działka nr 180,
 7. Nowa Tuchorza, cmentarz leśny (nieczynny) - 0,10 ha działka nr 268,
 8. Reklinek, cmentarz polny (nieczynny) - 0,15 ha działka nr 486,
 9. Siedlec, cmentarz parafialny (czynny) - 0,54 ha działka nr 1042,
 10. Stara Tuchorza, cmentarz leśny (nieczynny) - 0,30 ha działka nr 793,
 11. Tuchorza:
  • 11a. cmentarz parafialny (nieczynny)- 0,23 ha działka nr 3/2,
  • 11b. cmentarz parafialny (nieczynny)- 0,47 ha działka nr 527,
  • 11c. cmentarz czynny
 12. Wielka Wieś, cmentarz leśny  (nieczynny)- działka nr 61,
 13. Zakrzewo:
  • 13a. cmentarz przykościelny (nieczynny) - 0,40 ha działka nr 123,
  • 13b. cmentarz czynny - działka nr 178,
 14. Żodyń, cmentarz prywatny (zamknięty)- 0,25 ha działka nr 544,
 15. Chobienice, cmentarz parafialny (czynny)- działka nr 628,
 16. Kiełpiny, cmentarz ewangelicki - działka nr 488.

Gmina Wolsztyn
 1. Karpicko, cmentarz ewangelicki (pomnik upamiętniający, nieczynny)
 2. Niałek Wielki, cmentarz ewangelicki (pomnik upamiętniający, nieczynny)
 3. Powodowo, cmentarz ewangelicki (pomnik upamiętniający, nieczynny)
 4. Stary Widzim, cmentarz ewangelicki (pomnik upamiętniający, nieczynny)
 5. Świętno:
  • 5a. Świętno, cmentarz ewangelicki (pomnik upamiętniający, nieczynny)
  • 5b. Świętno, cmentarz parafialny (czynny)
 6. Wola Dąbrowiecka, cmentarz ewangelicki (nieczynny),
 7. Wolsztyn:
  • 7a. cmentarz ewangelicki przy ul. 5 Stycznia (pomnik upamiętniający, nieczynny)
  • 7b. cmentarz parafialny przy ul. Lipowej (kwatery poległych, czynny)
  • 7c. cmentarz jeńców wojennych przy ul. Powstańców Wielkopolskich (nieczynny)
  • 7d. cmentarz oficerów radzieckich przy ul. 5 Stycznia ( nieczynny)
  • 7e. cmentarz wyznaniowy przy ul. Lipowej (pomnik na terenie parku, nieczynny)
 8. Gościeszyn:
  • 8a. cmentarz parafialny (czynny)
  • 8b. zamknięty
 9. Kębłowo:
  • 9a. cmentarz parafialny (czynny)
  • 9b. cmentarz rzymsko-katolicki, przy kościele p.w. św. Bartłomieja (zamknięty)
 10. Komorowo, cmentarz parafialny (czynny)
 11. Obra:
  • 11a. cmentarz parafialny, przy ul. Cmentarnej (czynny)
  • 11b. cmentarz przykościelny, przy ul. Szkolnej (nieczynny)
  • 11c. cmentarz rzymsko-katolicki, przy kościele p.w. św. Walentego (nieczynny)
  • 11d. cmentarz rodowy Swinarskich i Wybranowskich (nieczynny)
 12. Nowa Obra, cmentarz ewangelicki, w lesie (zamknięty)
 13. Rudno, cmentarz ewangelicki, miejsce pocmentarne (zamknięty)
 14. Wilcze, cmentarz ewangelicki (zamknięty)
 15. Barłożnia Wolsztyńska, cmentarz ewangelicki (zamknięty)
 16. Barłożnia Gościeszyńska, cmentarz ewangelicki (zamknięty).

Mapy opracowano na podstawie danych otrzymanych z Gminy Wolsztyn, Gminy Siedlec i Gminy Przemęt.