Rocznica śmierci uczonego2019-08-09 13:39:00  
166 lat temu zmarł Józef Maria Hoene-Wroński, urodzony w Wolsztynie matematyk, fizyk, filozof, ekonomista i prawnik. Z tej okazji delegacja samorządowców złożyła wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą i pomnikiem.
Hoene-Wroński był przedstawicielem polskiej filozofii mesjanistycznej. Jako matematyk zajmował się m.in. rozwijaniem funkcji w szereg potęgowy oraz równaniami różniczkowymi. Do jego najważniejszych osiągnięć należy opracowanie wyznacznika funkcyjnego równań, nazwanego wrońskianem. W dziedzinie fizyki interesował się teorią przyrządów optycznych i mechaniką płynów. Udoskonalał maszyny parowe, zaprojektował kalkulator mechaniczny, stworzył koncepcję napędu gąsienicowego.