Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym2019-07-31 09:35:00  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  informuję, że do realizacji w bieżącym roku został przyjęty Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Odbiorcą pomocy w obszarze C, zadanie 1 jest osoba posiadająca:
a) znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,  
b) zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, 
c) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
d) dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, tel. 68 384 35 02 wew. 12.