Komunikat kąpieliskowy2024-06-03 08:40:00  

Wielkopolski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  informuje  o jakości  wody w kąpieliskach  i  miejscach  okazjonalnie  wykorzystywanych  do  kąpieli  funkcjonujących w sezonie kąpielowym 2024 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Informację na temat jakości wód w kąpieliskach znajduje się na stronie: https://sk.gis.gov.pl/