Debata nad raportem o stanie powiatu2024-06-17 08:50:00  

Informujemy, że jednym z punktów najbliższej sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego (czwartek, 20 czerwca, godz. 10:00) będzie debata nad RAPORTEM O STANIE POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO ZA ROK 2023. Zgodnie z przepisami, udział w dyskusji mogą wziąć także mieszkańcy. Osoba, która chciałaby zabrać głos, musi złożyć do przewodniczącego Rady Powiatu Wolsztyńskiego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej podpisami 150 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.