Rolnicy obradowali w starostwie.2024-03-27 14:39:00  

W środę (27.03.) starosta Jacek Skrobisz uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie, której przewodniczącym jest Szymon Tomaszewski. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy rolnictwa m.in. udział Delegatów w strajkach rolniczych oraz inwentaryzację i opiniowanie przez Radę Rocznych Planów Łowieckich. Zwrócono też uwagę na problem zużytego podłoża oraz kompostu pieczarkowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami jest kwalifikowany jako odpad, a w opinii Rady Powiatowej WIR powinien być uznawany jako biomasa. Wniosek o interwencji w tej sprawie został złożony do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Przy okazji spotkania Starosta Wolsztyński oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie złożyli wszystkim uczestnikom serdeczne życzenia wielkanocne.