Zmiana czasowej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej2024-03-04 14:57:00  

Eurovia Polska S.A., Generalny Wykonawca inwestycji pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy – Solec – Etap II zawiadamia o planowanym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu – zatwierdzenie nr WZDW.WUD.4211-68/2024 z dnia 28.02.2024 r.

W dniu 11.03.2024 r. o godzinie 10:00 wprowadzony zostanie etap nr 4. W załączeniu rysunek przedstawiający wprowadzony etap czasowej organizacji ruchu.