Szkolenie z posłem Rutnickim2023-03-22 15:21:00  

Możliwości pozyskania środków przez kluby sportowe na ich działalność statutową, szkolenie kadry i zakup nowego sprzętu były głównymi tematami spotkania zorganizowanego w środę (22.03) w sali sesyjnej wolsztyńskiego starostwa przez posła Jakuba Rutnickiego.

W ponad dwugodzinnej dyskusji z działaczami sportowymi i władzami klubów wzięli udział także wicestarosta Mariusz Silski oraz reprezentanci samorządów gminnych.
Parlamentarzysta kolejny raz podkreślił, że ważną rolę w jego pracy poselskiej stanowi wielopłaszczyznowe wsparcie organizacji zajmujących się kulturą fizyczną, a bezpośredni kontakt i rozmowa z zainteresowanymi daje możliwość lepszego rozeznania się w ich lokalnych problemach i wskazania odpowiednich działań, czy projektów.