Informacja o ofertach złożonych w trybie art. 19a – Małe Granty 2023-03-22 14:02:00  

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego informuje, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) do tutejszego urzędu wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne, na realizację zadania publicznego z pominięciem konkursu ofert – Małe Granty.


Oferta w załączniku: