Prace przy budowie ronda postępują!2023-03-15 15:12:00  

Starosta Jacek Skrobisz i wicestarosta Mariusz Silski wzięli udział w środowym (15.03) posiedzeniu rady budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie. Zebrani ocenili aktualny postęp prac oraz omówili planowaną zmianę organizacji ruchu, która już niebawem zostanie wprowadzona.

Przypomnijmy: Wykonawcą inwestycji dla Powiatu Wolsztyńskiego jest firma INFRAKOM KOŚCIAN. Planowany koszt inwestycji to 6.740.104,31 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto cztery złote 31/100). Przedmiot umowy jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.