Bezpieczeństwo przede wszystkim2023-03-03 09:10:00  

Omówienie projektu „Wielkopolski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2022-2030” było jednym z zagadnień czwartkowego (02.03) posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD w Poznaniu, w której uczestniczył starosta Jacek Skrobisz – reprezentujący Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego.  

Warto podkreślić, że w 2022 r. na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu wydatkowano przez wielkopolskie WORD-y ponad milion złotych. W ramach tych działań znalazły się m.in. doposażenie podmiotów działających w ratownictwie, organizacja szkoleń pierwszej pomocy, czy też udoskonalanie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej.