Rozmawiali o funduszach unijnych2023-03-02 12:10:00  

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 odbyło się w środę (01.03) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Brał w niej udział także starosta Jacek Skrobisz, który reprezentuje Związek Powiatów Polskich.


„Jest to bardzo odpowiedzialne i pracochłonne zadanie” – podkreśla Skrobisz. „Do prac naszego gremium należeć będzie między innymi opiniowanie i doradztwo w procesie przyznawania środków europejskich przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Mowa tu między innymi o zatwierdzaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów, czy analizowanie rezultatów realizacji programu”.
W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej.


Będzie to łącznie 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 770 mld zł.