Konferencja naukowa w klasztorze2022-11-21 14:03:00  

W sobotę (19.11) starosta Jacek Skrobisz uczestniczył w konferencji "Wybrane zagadnienia kliniczne u chorych z COVID-19". Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w obrzańskim klasztorze ojców oblatów przez Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha w Wolsztynie.


 
Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści, m.in. prof. dr. hab. med. Stefan Grajek (kardiolog, kierownik w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), prof. dr hab. n. hum. Anita Magowska (kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr. hab. med. Szczepan Cofta (pulmunolog, lekarz naczelny Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. dr hab. med. Zofia Zwolska (kierownik Zakładu Mikrobiologii Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Gruźlicy w IGiChP w Warszawie w latach 1990-2010), dr hab. med. Sylwia Sławek–Szmyt (kardiolog, lekarz Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), - dr n. med. Joanna Rybacka–Mossakowska (neurolog).


Wydarzenie było okazją do wręczenia prof. dr. hab. med. Stefanowi Grajkowi gratulacji, w związku z uhonorowania go w październiku Złotym Laurem Akademickim przez Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.