Marszałek w starostwie2022-01-05 15:41:00  

Starosta Jacek Skrobisz dotrzymał słowa danego wolsztyńskim przedsiębiorcom, którzy prosili o umożliwienie osobistej rozmowy z marszałkiem. W środę (05.01.) Wojciech Jankowiak spotkał się w sali sesyjnej z przedstawicielami lokalnego biznesu. W dyskusji uczestniczył także poseł Jakub Rutnicki. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy są zaskoczeni i oburzeni obecną sytuacją na  rynku nośników energii. Obserwując światowe trendy zdawali sobie sprawę, że koszt zakupu gazu pójdzie w górę, ale nie w tak drastyczny sposób. Efektem tych działań może być upadek bardzo wielu firm. Chociaż wysokość cen gazu leży w gestii rządu, a nie marszałka, zadeklarował on  wsparcie dla przedsiębiorców w tej sprawie przez samorząd wojewódzki.