Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie2021-10-14 11:38:00  

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność i współwłasność Powiatu Wolsztyńskiego, w m. Gościeszyn, gmina Wolsztyn. Pełna treść ogłoszenia poniżej.