Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje ogólne2019-03-26 00:00:00  
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ma na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.


https://www.esp.pwpw.plePUAP_Starostwo_Powiatowe_Wolsztyn
( pismo ogólne link bezpośredni)

adres skrytki
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
na platformie ePUAP
/StarostwoPowiatowe/skrytkaMetody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie poprzez:


1. Elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (nie dotyczy spraw dotyczących Systemów Pojazd i Kierowca) poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line przez tą skrzynkę podawczą – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Uwaga: aby można było złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Jeśli nie masz konta na platformie ePUAP kliknij >>> TUTAJ aby je założyć.
Formularze muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych), lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy starostwa (poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30 – 16.30 piątek: 7.30-14.30) do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta DVD-RW lub CD-RW.
Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Jednocześnie informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

- sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
doc, rtf, xls, txt, jpg, gif, bmp, tif, pdf, zip
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych)
- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
- wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania (
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone)
 
UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Wolsztynie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

3. Dla Systemu Pojazd i Kierowca - za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ pozwalającej na składanie dokumentów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.
Aby można było złożyć wniosek
przez tą skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie PiK (konto bezpłatne). Konto na platformie PiK można założyć >> tutaj.   Formularze muszą być  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych), lub profilem zaufanym ePUAP.

>> Szczegółowe informacje o Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemu Pojazd i Kierowca
>> Niezbędne informacje dla interesanta
dotyczące złożenia wniosku elektronicznego na ESP PIK

Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemów pojazd i kierowca dotyczy następujących spraw:


A Uprawnienia kierowców ( system kierowca)
 • potwierdzenie kwalifikacji
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - pozwolenie tramwajowe
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - prawo jazdy
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wydanie pozwolenia tramwajowego
 • wydanie prawa jazdy
 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
 • wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 • wydanie wtórnika prawa jazdy
 • wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 • zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wzór wypełnienia wniosku o wydanie prawa jazdy


B. Rejestracja pojazdów ( system pojazd)
 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu

Wzór wypełnienia wniosku o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu.