Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.2016-12-06  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
UWAGA NOWE WZORY DRUKÓW
Osoba do kontaktu:
Natalia Matysik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
II piętro, pok. 202b
tel. 68-347-00-34