Sesja Rady Powiatu2019-02-01  
Jednym z punktów VI Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego 31 stycznia br. było złożenie podziękowań  i gratulacji wyróżniającym się w życiu publicznym osobom i stowarzyszeniom.  Z rąk  Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza i Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Mrozkowiaka  odebrali je  Maciej Myczka prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, który  został wyróżniony przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego nagrodą honorową  Dobosza Powstania Wielkopolskiego. Gratulacje odebrały również Agnieszka Kędziora dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, Małgorzata Banaszyńska nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie, Łukasz Myczka i Artur Włodarczyk członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości w Wolsztynie oraz redaktor naczelna gazety lokalnej „Wasz Dzień po Dniu” z Wolsztyna - Rozalia Kaczmarek. Osoby te zostały wyróżnione Medalem „Wierni Tradycji” przyznanym przez wspomniane wyżej Towarzystwo.  
Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu uhonorowali także sportowców -stypendystów  Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS tj. Anetę Konieczek z WMLKS Nadodrze Powodowo, Nikodema Dworczaka z WMLKS Nadodrze Powodowo, Damiana Liskowiaka  z UMKS  ZRYW Wolsztyn.
Podziękowania odebrał także Krzysztof  Piasek  - Przewodniczący Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie. Corocznie Powiatowe Zrzeszenie LZS zdobywa czołowe lokaty i co za tym idzie środki finansowe w zawodach rozgrywanych w ramach Współzawodnictwa Sportowo – Turystycznego Powiatów Województwa Wlkp. o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na koniec Panowie Jacek Skrobisz i Janusz Mrozkowiak podziękowali Honorowym Dawcom Krwi, którzy  za  oddanie ponad 20 litrów krwi  zostali odznaczeni medalem  Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a byli to Panowie: Andrzej Cieślik, Krzysztof Jabłoński, Kazimierz Krawczyk, Sławomir Kaźmierczak, Mateusz Kazubski, Jan Kubaś, Adrian Kamrowski, Mariusz  Leśny, Paweł  Nolka, Piotr Szarłata, Marek Skrzypczak, Stanisław Szukała, Zbigniew Wawrzynowicz, Roman Wieczorek, Tomasz Zygmanowski.