Wysyp powiatowych inwestycji drogowych2018-07-13  
W dniu 12 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w osobach Starosty-Janusza Frąckowiaka, Członków Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego: Łucji Olejniczak, Romana Andrysa oraz Tadeusza Mąkosy, dokonał wizytacji części zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
W szczególności sprawdzono postęp obecnie wykonywanych prac drogowych. Ponadto Zarząd dokonał wizytacji niedawno zakończonych inwestycji.

Gmina Siedlec:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu"
"Przebudowa pasa drogowego drogi 3790P - Kopanica Nowy Rynek"
"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja"

Gmina Przemęt:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt"
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno"

Gmina Wolsztyn:
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko” - inwestycja zakończona.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika” - inwestycja zakończona.

Ponadto tego samego dnia Powiat Wolsztyński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika od m. Nowy Widzim do m. Stary Widzim.