Skład Młodzieżowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego w VI kadencji (2015/2016)2015-11-20  
PRZEWODNICZĄCA
1. Wiktoria SZOPKA (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
2. Nikola BUKOWSKA (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie)

SEKRETARZ RADY
3. Izabela JAKUBOWSKA (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie)

4. Monika PONIŻY (Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie)
5. Mikołaj Telesfor PRYPUTNIEWICZ (Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie)
6. Monika WOJCIECHOWSKA (Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie)
7. Jakub HEMERLING (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie)
8. Jakub SZRAMA (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie)
9. Hubert RUSINEK (Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie)
10 Weronika SZKUTA (Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie)
11. Maciej Piotr ŻOŁNOWSKI (Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie)
12. Karolina MARCINIAK (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie)