Złote Logo 2012
2013-01-22
 
  

Przedsiębiorstwa nominowane do „ZŁOTEGO LOGO”
Nagrody Gospodarczej Starosty Wolsztyńskiego w 2012 roku


w kategorii za osiągnięcia ekonomiczne

  • Indywidualne Gospodarstwo Rolne Usługi Rolnicze w Starym Widzimiu Pana Piotra Szały,
  • MERDA Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. w Kębłowie prowadzona przez Pana Daniela Szymańskiego,
  • Hama-Plus SA W Starym Widzimiu zarządzana przez Pana Pawła Rembacza.


w kategorii za działalność na rzecz samorządów:

  • Firma Handlowa TOB-PASZ w Kiełkowie Pana Grzegorza Tobysa,
  • Firma Transport Ciężarowy – Handel w Wolsztynie Pana Franciszka Lisowskiego,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie reprezentowane przez Prezesa Pana Jana Kusiaka.w kategorii za najciekawszy produkt turystyczny Powiatu Wolsztyńskiego nominowano:

  • Wieżę Widokową w Siekowie najnowszy produkt turystyczny Gminy Przemęt,
  • Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy wspólna inicjatywa Komitetu organizacyjnego - władz Gminy Siedlec, Sołtysa i mieszkańców Kopanicy oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu,
  • Kolej z dawnych lat - Parowozownia Wolsztyn niezapomniane przeżycia dla miłośników parowozów oferowane przez PKP CARGO SA w Poznaniu,
  • Pobyty szkoleniowo-integracyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe w kompleksie Szkoleniowo-weselnym Rueda w Buczu Pana Jacka Zająca.
Spośród nominowanych
NAGRODY GOSPODARCZEJ STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO W 2012 ROKU
w kategorii ZA OSIĄGNIĘCIA EKONOMICZNE


tytuł Laureata oraz statuetkę ZŁOTEGO LOGO zdobyło:

INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE USŁUGI ROLNICZE PANA PIOTRA SZAŁY
w Starym Widzimiu


Zdobywca Nagrody: Piotr Szała


Pan Piotr Szała prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 300ha. Zajmuje się produkcją roślinną i hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym a także usługami rolniczymi. Jest największym producentem trzody chlewnej na terenie gminy Wolsztyn. Średnie plony zbóż w 2012r. to ponad 4,8 tony z jednego ha wykorzystywane na zabezpieczenie bazy paszowej. Stado 300 sztuk macior zabezpiecza prosięta do własnego tuczu w ilości ponad 4.000 sztuk rocznie i pozwala na sprzedaż nadwyżki warchlaków do dalszego chowu w ilości 2.000 sztuk rocznie. Gospodarstwo wprowadziło do produkcji nową rasę loszek NAIMA o najlepszych cechach ras europejskich i światowych w zakresie przyrostu, jakości tuszy, macierzyństwa i mleczności. Gospodarstwo dysponuje nowoczesną chlewnią dla trzody oraz stosuje nowoczesne technologie produkcji u siebie i dzierżawionych od ANR obiektach po PGR w Błocku. Piotr Szała otrzymał odznakę MINISTERSTWA ROLNICTWA - Zasłużony Dla Rolnictwa.

INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE
USŁUGI ROLNICZE PIOTR SZAŁA
STARY WIDZIM 108
Spośród nominowanych
NAGRODY GOSPODARCZEJ STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO W 2012 ROKU
w kategorii ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SAMORZĄDÓW

tytuł Laureata oraz statuetkę Złotego Logo otrzymało:


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR ROBERTA KOCHA W WOLSZTYNIE

Nagrodę odebrali w imieniu Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes - Jan Kusiak i Sekretarz – Halina Strąk

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie działa lokalnie od ponad 12 lat. Prowadzi działania głównie w zakresie promocji zdrowia mieszkańców powiatu, doposażania wolsztyńskiego szpitala w sprzęt medyczny oraz tworzenia infrastruktury szpitalnej przyjaznej pacjentom. Stowarzyszenie liczy około 30 członków. W ostatnim czasie doposażyło szpital w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz brało współudział w pracach remontowych w szpitalu. Dokonano m.in. zakupu aparatu USG za kwotę 120 000zł, zakupu zestawu do prób wysiłkowych, zakupu holterów, wymiany ponad 300 okien, wymiany ogrzewania z tradycyjnego na gazowe, zakupu łóżek do sal oddziałowych, klimatyzacji na blok operacyjny, lodówek kuchennych do kuchni szpitalnej oraz wykonanie innych prac opłaconych poszczególnym wykonawcom. Wartość zakupów i innych prac stanowi kwotę ponad 1 500 000zł.
http://srs.spzozwolsztyn.pl 

Spośród nominowanych
NAGRODY GOSPODARCZEJ STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO W 2012 ROKU
w kategorii NAJCIEKAWSZY PRODUKT TURYSTYCZNY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO


tytuł Laureata oraz statuetkę Złotego Logo zdobył:

KONKURS MUZYKI LUDOWEJ W KOPANICY
Nagrodę odebrali: w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sołtys Kopanicy - Józef Piwecki i p.o. Dyrektora GOK w Siedlcu – Dariusz Mikołajczak

Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy jest najstarszą imprezą dudziarsko-koźlarską w kraju. Pierwszy konkurs muzyki ludowej na tego typu instrumentach miał miejsce w Kopanicy 20 czerwca 1937r. Tradycje te odnowiły po 66 latach władze gm. Siedlec, z inspiracji poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych. W konkursie każdorazowo bierze udział ok. 50 – 60 młodych i dorosłych muzyków. Wydarzenie jest jedną z form popularyzacji muzyki „naszych korzeni”, sztuki dudziarskiej i koźlarskiej w każdym jej wymiarze, wśród mieszkańców i przybyszów, ma na celu również promowanie młodych, utalentowanych muzyków, stwarzając im szansę startu w życie artystyczne.
Konkurs jest oryginalną formułą promocji Ziemi Siedleckiej, Powiatu Wolsztyńskiego i Regionu Kozła, wyzwala przestrzeń do integracji środowiska muzycznego i regionalistycznego całej Wielkopolski. Corocznie organizowany, ma za zadanie ochronić, udokumentować oraz spopularyzować dudziarskie tradycje wykonywania muzyki ludowej, a także sposób wytwarzania instrumentów ludowych. Oprócz przesłuchań konkursowych indywidualnych młodzieży i dorosłych, zespołowych, śpiewu i kategorii mistrz i uczeń, wydarzeniu towarzyszy szereg innych imprez m.in. wędrówka bryczkami Szlakiem Koźlarskim, Koźlarski Piknik, Dudziarski Gościniec, koncert finałowy, kiermasz rękodzieła ludowego i pokaz budowy kozła i dud oraz otwarta zabawa taneczna. Dzięki konkursowi powstały miejscowe specjały jak „Dębowa Koźlarska Wielkopolska”,” „Kopanicka Miodówka Dudziarska i Koźlarska”, „Śliwka Leonarda”. W 2012r. odbyły się 34 występy w 14 miejscach przy publiczności około 3000 osób.

http://www.kml.siedlec.pl
Przygotowała: Ewa Zielińska
Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15251810      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt